יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
דף הבית אודותנו מנהיגות ספריה יצירת קשר

בעלי תפקידים צוות ניהולמנהלת בית הספרסגנית מנהלתרכזת שכבת ז'רכזת שכבת ח'רכזת שכבה ט'יועצת שכבת ז'יועצת שכבת ח' ורכזת מל"איועצת שכבת ט' ורכזת פו"שרכזת חינוך חברתי ושעות פרטניותרכזת מערכת ועמ"טרכזת הערכהטלי אביבימיכל רםאירית אביבגילית בן שמעוןרעות ברדהעדי זילברשטייןמיטל גוטמןאיילת פישררונית חובבמורן לייבוביץ'פנינה חכמון צוות מנהלהמזכירה ראשיתמזכירהספרניתלבורנטיתאב ביתטכנאי מחשובענת יהודתמר דניןרחל אמיתיאיריס סימוןצדוק בידניאביחי אהרון