יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
דף הבית אודותנו מנהיגות ספריה יצירת קשר
לשם מה מיועדת הצהרת הבריאות?הצהרת ההורים על מצב הבריאות של ילדם מיועדת להבטיח עבור התלמידים התנהגות, היערכות וטיפול נכונים, מותאמים למצבי הבריאות בשגרה, במצבים מיוחדים ובמקרי חירום. המוסד החינוכי ייערך למגבלות בריאות קיימות ולמצבים בלתי צפויים רק על פי המידע שיימסר לו על ידי ההורים ובהתאם למידע זה. ללא מידע חיוני זה לא יוכל המוסד החינוכי להיערך בהתאם למגבלות הבריאות השונות.
לחץ לפרטים נוספים
משו"ב הורים הינו ערוץ תקשורת נוסף בין הצוות החינוכי של בית הספר ובין התלמיד והוריו. באמצעות תוכנה זו ההורים והתלמיד יכולים לעקוב אחר ציונים, ארועי משמעת, הודעות ביה"ס והתכתבות עם המורים.
לחץ לפרטים נוספים
לחץ לפרטים נוספים
דבר המנהלת
ייעוץ מקוון
לוח מבחנים ואירועים
תחומי דעת
מרחבי כיתות
מערכת שעות
הנהגת תלמידים
הנהגת הורים
חינוך חברתי
שורשים
תוכניות
נושא שנתי
טפסים
זהירות בדרכים
תוכנית התנדבות אישית
עיתון בית הספר
ארכיון
צוותי חינוך
למידה בשעת חירום